EiraLab SIA

Testēšanas laboratorija Eira Lab (reģ.Nr.40003658197) piedāvā ķīmisko rādītāju noteikšanu lauksaimniecības produktiem (mājdzīvnieku barība, lopbarība, zivju barība, kažokzvēru barība, premiksi, barības maisījumi, soja, sojas spraukumi, zivju milti, rapši, rapšu rauši, saulespuķu sēklas, saulespuķu spraukumi, kukurūza, graudi, zirņi, milti), pārtikas produktiem (piena un gaļas produkti, raugs) u.c.

Eira Lab testēšanas laboratorija ir aprīkota ar klasiskās ķīmijas laboratorijas iekārtām, ar kurām var noteikt references mērījumus produktiem. Savā darbā EiraLab izmanto atzītas starptautiskas analīžu metodes. Kā arī laboratorija regulāri piedalās starplaboratoriju salīdzinošajā testēšanā un veic iekšējo kvalitātes kontroli ar dažādiem references materiāliem. Laboratorijā strādā zinoši speciālisti ar lielu pieredzi laboratorijas darbā, lai precīzi varētu analizēt mūsu klientu produktus.

Eira Lab ir Latvijas Graudu tīkla references laboratorija. Eira Lab ir GAFTA biedrs, kā ķīmisko analīžu laboratorija.
Ringtestu rezultāti un sertifikāti

Jaunākais GAFTA sertifikāts

Jaunākais GAFTA ringtesta ziņojums
Mūsu laboratorijas kods šajā ziņojumā: 317

Eiropas graudu tīkla ringtests
Mūsu laboratorijas kods šajā ziņojumā: 19

Kontakti

Laboratorijas vadītājs: Juris Laurs
Telefons/fakss: 67545156
e-pasts: eiralab@eiranet.lv, eiralab@gmail.com

Juridiskā adrese un rekvizīti

SIA “EIRA LAB”
PVN reģ. Nr. LV 40003658197
Juridiskā adrese: Dziesmu iela 6, Baldone, LV - 2125
Struktūrvienības adrese: Rīga, Dzērbenes iela 27 – 222, LV - 1006
konta Nr. LV27 HABA 0551 0061 6717 9
A/S “Swedbank”, kods HABALV22

Kā mūs atrast

Mūsu laboratorija atrodas Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta ēkā, Dzērbenes ielā 27.


56°58'29 N
24°11'33 E

eiralab_sia.txt · Labota: 2017/10/11 18:07 , labojis Eva Pumpure